Newsletter

Dołącz do nas na:
facebook  YouTube  Twitter


Szanowni Państwo,

Jesteśmy niezależnym ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, który chce wspierać modernizację społeczną i dialog regionalny w Europie Środkowej i Północnej.

Zależy nam szczególnie na wymianie najlepszych praktyk w polityce publicznej – jak również w aktywności międzynarodowej – pomiędzy Polską a pięcioma krajami skandynawskimi: Danią, Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją.

Chcemy pogłębiać i popularyzować wiedzę na temat specyfiki nordyckiego modelu rozwoju, jego najnowszych osiągnięć oraz sposobów jego reformowania w obliczu wyzwań XXI wieku.

Zapraszam do lektury naszej strony internetowej, a także do współpracy i udziału w różnego rodzaju projektach.

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Anioł
Prezes Fundacji Naukowej NORDEN CENTRUM

Sylwia Daniłowska, Duńskie państwo dobrobytu a koncepcja flexicurity, Aspra-Jr, Warszawa 2016.
Analiza wpływu koncepcji elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity) i jej realizacji na duńskie państwo dobrobytu. Przedmiotem rozważań są polityczne, kulturowe i społeczno-gospodarcze uwarunkowania powstania duńskiego modelu welfare state, ewolucja duńskiej polityki społecznej oraz geneza i rozwój duńskiej koncepcji flexicurity oraz jej główne założenia.
(Streszczenie)

Afiliacje & Współpraca

logo Baltic University Programme logo ESPAnet Przegląd Bałtycki /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style=
logo SMART_LIVING logo Świat jaki lubisz logo ActNOW
Polish Connection YPNPA Instytut Zachodni

PL+EN

Patronaty

jubileusz Skandynawistyki Otwarci na Skandynawię
Konferencja - Studencki Klub Islandzki Studencki Klub Islandzki Forum Ekonomiczne
Dni Arktyczne Migration Navigator