Newsletter

Dołącz do nas na:
facebook  YouTube  Twitter

Nasi eksperci w mediach i periodykach

Wywiady i komentarze - prasa, Internet, radio, TV

Artykuły w periodykach

 • Włodzimierz Anioł - Kształtowanie przestrzeni miejskiej jako mikrokosmos polityki publicznej. Przypadek Warszawy / The shaping of urban space as a microcosm of public policy. The case for Warsaw, "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies" nr 2(10)2016
 • Kazimierz Popławski - Czysty Bałtyk to więcej miejsc pracy, "Przegląd Bałtycki" 19.10.2016
 • Kazimierz Popławski, Cyfryzacja po fińsku i poszukiwanie Nokii – rozmowa z Juhą Saarnio, „Przegląd Bałtycki" 2016.09.20.
 • Rafał Bakalarczyk, Wsparcie rodziny od kołyski po grób, „Tygodnik Przegląd" 2016.08.26.
 • Ewa Litke, Zawiła droga na północ. Szwedzka debata o imigracji, „Przegląd Bałtycki” 2015.12.07.
 • Marcin Fronia, Zielone miejsca pracy: doświadczenia skandynawskie, Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy nr 1(14)/2015.
 • Wodzimierz Anioł, Państwo pracy w Skandynawii - między ciągłością a zmianą, "Polityka społeczna" nr 4/2014.
 • Ewa Litke, Fińska kultura politycznego konsensusu, „Zielone Miasto” nr 10/2014.
 • Wodzimierz Anioł, Dylematy polityki rodzinnej w Europie na przykładzie doświadczeń skandynawskich, "Studia Europejskie" 2013, nr 1.
 • Kazimierz Musiał, University and regional development in the Northern European periphery. The case of the University of Tromso, [w:] R. Capello, A. Olechnicka, G. Gorzelak (red.), Universities, Cities and Regions. Loci for knowledge and innovation creation, Routledge 2013.
 • Kamila Faszcza, Polsko-duńskie relacje dyplomatyczne, artykuł opublikowany na stronie internetowej Ambasady RP w Kopenhadze, 25.10.2013.
 • Włodzimierz Anioł, Fińskie społeczeństwo wiedzy i innowacji, "Problemy Polityki Społecznej" nr 21/2013, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Polityki Społecznej UW, 27.09.2013.
 • Droga do równości i dobrobytu, wywiad z prof. Włodzimierzem Aniołem na temat "modelu nordyckiego", "Nowy Obywatel" nr 9(60) Lato 2013, 12.05.2013.
 • Monika Sokół-Rudowska, Us Among Them. A Study of the Contemporary Polish Emigration to Norway, "Studia Humanistyczne AGH", Tom 12/1 (2013), 26.08.2013.
 • Janina Petelczyc, Prawdziwie zielona wyspa, "Nowy Obywatel" nr 8(59) Wiosna 2013, 10.05.2013.
 • Monika Sokół-Rudowska, Wielokulturowa Norwegia - kraj na rozdrożu, "Recykling Idei" nr 14 zima 2012/2013, 21.01.2013.