Newsletter

Dołącz do nas na:
facebook  YouTube  Twitter

Darowizny, subwencje

Fundacja Naukowa NORDEN CENTRUM przyjmuje darowizny i dotacje od osób fizycznych i podmiotów prawnych, które w ten sposób chciałyby wesprzeć jej misję, cele i działalność, w tym konkretne projekty realizowane przez Fundację.

Podmiotom deklarującym znaczące wsparcie finansowe Fundacja oferuje specjalny status Partnera NORDEN CENTRUM, umożliwiający umieszczanie informacji o sponsorze na stronie internetowej Fundacji, w jej publikacjach, jak również udział w organizowanych przez nią różnego rodzaju – w tym także tych o zamkniętym charakterze - wydarzeniach.

W razie chęci wsparcia Fundacji prosimy o kontakt korespondencyjny (poczta elektroniczna lub tradycyjna). Dziękujemy!