Newsletter

Dołącz do nas na:
facebook  YouTube  Twitter

Ekspertyzy, doradztwo

Fundacja Naukowa NORDEN CENTRUM zaprasza do współpracy firmy, instytucje administracji publicznej i inne organizacje, oferując im różne formy usług ekspertyzowych, doradczych i szkoleniowych. Wykorzystuje w tym celu wiedzę i doświadczenie swoich ekspertów i współpracowników – zarówno badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych (politologia, ekonomia, socjologia, skandynawistyka, prawo, stosunki międzynarodowe), jak i związanych z nią praktyków życia gospodarczego, administracji publicznej czy dyplomacji.

Nasi eksperci to m.in. pracownicy naukowi i doktoranci najlepszych polskich uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Oferujemy przygotowanie na zlecenie profesjonalnych analiz i raportów, organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji, a także pomoc w nawiązywaniu kontaktów w środowisku międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem partnerów z krajów skandynawskich. Stosownie do indywidualnych potrzeb i zamówień, Fundacja realizuje również kursy nauczania języków skandynawskich (duński, islandzki, norweski, szwedzki), od poziomu podstawowego do języka specjalistycznego.

Stwarzamy również możliwość realizowania w ramach lub przy udziale Fundacji własnych pomysłów i projektów badawczych, a także opracowań analitycznych związanych z wymienionymi poniżej obszarami tematycznymi. W związku z tym zapraszamy do współpracy analityczno-eksperckiej, zgłaszania inicjatyw projektowych i współtworzenia zespołów tematycznych. Wspieramy również wybrane aplikacje w staraniach o granty zewnętrzne. Zainteresowane osoby oraz instytucje prosimy o przesyłanie swoich propozycji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zakres tematyczny oferowanych usług obejmuje m.in. następujące dziedziny:

Problematyka ekonomiczna

 1. specyfika nordyckiego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego,
 2. analiza rynków skandynawskich,
 3. społeczna odpowiedzialność biznesu, kultura korporacyjna firm skandynawskich,
 4. polityka energetyczna, ekologiczna i klimatyczna państw nordyckich (źródła odnawialne, ochrona środowiska, CCS itp.),
 5. strategie innowacyjne, polityka wspierania nowych technologii (B+R), gospodarka oparta na wiedzy.

Problematyka polityki społecznej

 1. nordycki model państwa dobrobytu (welfare state),
 2. skandynawskie rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, łączenia przez osoby obu płci ról zawodowych i rodzinnych,
 3. polityka rynku pracy, stosunki przemysłowe, dialog społeczny w krajach nordyckich,
 4. polityka imigracyjna (wobec uchodźców i pracowników zagranicznych), integracja imigrantów w społeczeństwach wielokulturowych,
 5. systemy edukacyjne w państwach nordyckich (szkoły, uczelnie, kształcenie ustawiczne).

Problematyka międzynarodowa

 1. udział krajów skandynawskich w międzynarodowej współpracy rozwojowej, pomocy humanitarnej i rozwiązywaniu konfliktów na świecie,
 2. regionalna współpraca nordycka, bałtycka i arktyczna (Rada Nordycka, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Rada Arktyczna i inne formy współdziałania),
 3. relacje państw nordyckich z Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym,
 4. polityczne, gospodarcze i kulturalne stosunki krajów skandynawskich z Polską.