Newsletter

Dołącz do nas na:
facebook  YouTube  Twitter

Partnerstwa projektowe

Fundacja Naukowa NORDEN CENTRUM realizuje projekty badawcze i edukacyjne samodzielnie, w ramach partnerstw lub na zasadzie podwykonawstwa wobec instytucji polskich i zagranicznych. Są one finansowane ze źródeł krajowych, jak i międzynarodowych, w tym funduszy europejskich.

Tematyka projektów realizowanych przez Fundację obejmuje w szczególności następujące sfery problemowe:

 1. specyfika, ewolucja i perspektywy nordyckiego modelu rozwoju,
 2. polityka rodzinna, równouprawnienie kobiet i mężczyzn,
 3. polityka rynku pracy, stosunki przemysłowe, dialog społeczny,
 4. polityka migracyjna, integracja imigrantów,
 5. polityka edukacyjna i innowacyjna, badania i rozwój, społeczeństwo oparte na wiedzy,
 6. polityka ekologiczna, klimatyczna i energetyczna,
 7. społeczna odpowiedzialność biznesu, kultura korporacyjna,
 8. integracja europejska, współdziałanie w regionie nordycko-bałtyckim,
 9. międzynarodowa współpraca rozwojowa, pomoc humanitarna, dyplomacja pokojowa,
 10. transnarodowe procesy dyfuzyjne, warunki wykorzystywania zagranicznych doświadczeń i rozwiązań społecznych w odmiennych realiach krajowych.

Działając na rzecz pogłębienia i upowszechniania wiedzy o nowatorskich sposobach zarządzania i reformowania wspomnianych wyżej obszarów polityki publicznej, NORDEN CENTRUM wykorzystuje różne formy aktywności. W szczególności Fundacja realizuje swoje cele poprzez inicjowanie, wspieranie i realizowanie:

 1. badań i konferencji naukowych, seminariów, opracowywanie raportów i analiz,
 2. projektów edukacyjnych, szkoleń, warsztatów, debat, doradztwa dla firm,
 3. wydarzeń kulturalnych, wystaw, akcji promocyjnych,
 4. działalności wydawniczej i publicystycznej,
 5. nieodpłatnych i płatnych zadań publicznych.

Patronaty

Fundacja wspiera działalność innych instytucji, które realizują przedsięwzięcia bliskie jej celom statutowym. Wsparcie to może się odbywać poprzez obejmowanie przez Fundację patronatu nad wydarzeniami o charakterze kulturalnym, naukowym i gospodarczym, które promują nordyckie modele rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Jesteśmy również zainteresowani otrzymywaniem elektronicznych informacji na temat przedsięwzięć związanych z profilem oraz misją Fundacji.