Analizy Norden Centrum

2018
pressmoicoNr 3 (35)/2018: Partia mniejszości duńskiej Südschleswigscher Wählerverband (SSW) w niemieckim systemie politycznym (Aleksandra Fedorska)
pressmoicoNr 2 (34)/2018: Miejska polityka rowerowa w Kopenhadze – korzyści i wyzwania (Patryk Michalski)
pressmoicoNr 1 (33)/2018: Szwedzka polityka wobec imigrantów w kontekście kryzysu imigracyjnego w Europie (Mateusz Makijenko)

2016
pressmoicoNr 3 (32)/2016: Szwedzka polityka bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Wojciech Lieder)
pressmoicoNr 2 (31)/2016: Inny w „Domu Ludu”. Wielokulturowość a dyskurs nacjonalistyczny we współczesnej Szwecji (Wiktoria Michałkiewicz)
pressmoicoNr 1 (30)/2016: Skala i efekty kryzysu imigracyjnego w państwach nordyckich (Wojciech Lieder)

2015
pressmoicoNr 3 (29)/2015: Partie radykalnej prawicy na szwedzkiej scenie politycznej (Wojciech Lieder)
pressmoicoNr 2 (28)/2015: Opieka medyczna w krajach nordyckich (Aleksandra Grochowska, Katarzyna Jakubowska, Justyna Kasprzak, Zuzanna Kozieł, Ewa Rękawiecka, Izabela Stolarska)
pressmoicoNr 1 (27)/2015: Polityka alkoholowa krajów nordyckich (Aleksandra Grochowska, Katarzyna Jakubowska, Justyna Kasprzak, Zuzanna Kozieł, Ewa Rękawiecka, Izabela Stolarska)

2014
pressmoicoNr 6 (26)/2014: Wolność w szwedzkim modelu państwa (Wojciech Lieder)
pressmoicoNr 5 (25)/2014: Current state and prospects of nuclear energy in the Baltic Sea region countries (Ekaterina Tarasova)
pressmoicoNr 4 (24)/2014: Innovation systems in Danish clusters (Grzegorz Radyński-Figlarz)
pressmoicoNr 3 (23)/2014: Nowe zarządzanie publiczne w Danii w perspektywie porównawczej (Sylwia Daniłowska)
pressmoicoNr 2 (22)/2014: Globalny kryzys finansowy a finanse publiczne w Danii, Finlandii i Szwecji (Leszek Leśniewski)
pressmoicoNr 1 (21)/2014: Oświata w szwedzkim modelu państwa opiekuńczego (Wojciech Lieder)

2013
pressmoicoNr 8 (20)/2013: Skandynawskie państwo opiekuńcze – erozja czy reaktywacja? (Włodzimierz Anioł)
pressmoicoNr 7 (19)/2013: Dania wobec walk Rzeczypospolitej o kształt granic w latach 1918–1922 (Kamila Faszcza)
pressmoicoNr 6 (18)/2013: Ile jest altruizmu w skandynawskiej pomocy rozwojowej? (Klaudia Albercka)
pressmoicoNr 5 (17)/2013: Polityka makroekonomiczna Szwecji po 1990 roku – lekcje dla Polski (Sławomir Czech)
pressmoicoNr 4 (16)/2013: Kształcenie zawodowe (IVET) – specyfika i polityka krajów nordyckich a specyfika i polityka Polski (Agnieszka Dziedziczak-Foltyn)
pressmoicoNr 3 (15)/2013: Duński korporatyzm w kryzysie? (Sylwia Rosocha)
pressmoicoNr 2 (14)/2013: Polityka zagraniczna Finlandii. Od zimnowojennego neutralizmu do współczesnego niezaangażowania (Ewa Litke)
pressmoicoNr 1 (13)/2013: Grenlandia. Dylematy suwerenności i autonomii a globalny wyścig po zasoby (Michał Ciesielski)

2012
pressmoicoNr 7 (12)/2012: Sytuacja polskich migrantów w Norwegii (Monika Sokół-Rudowska)
pressmoicoNr 6 (11)/2012: System opieki nad seniorami w Szwecji – lekcje dla Polski (Rafał Bakalarczyk)
pressmoicoNr 5 (10)/2012: Fiński model państwa opiekuńczego (Ewa Litke)
pressmoicoNr 4 (9)/2012: W kierunku państwa wspierającego pracę – workfare state w Danii (Sylwia Rosocha)
pressmoicoNr 3 (8)/2012: Problem bezdomności w Skandynawii (Michał Ciesielski)
pressmoicoNr 2 (7)/2012: System emerytalny w Szwecji (Janina Petelczyc)
pressmoicoNr 1 (6)/2012: Financial crisis and radical political activism: the case of Icelandic students (Katarzyna Growiec, Sjöfn Vilhelmsdóttir)

2011
pressmoicoNr 5/2011: Fińska droga do społeczeństwa informacyjnego (Konrad Prandecki)
pressmoicoNr 4/2011: Edukacja przedszkolna w Szwecji – lekcje dla Polski (Rafał Bakalarczyk)
pressmoicoNr 3/2011: Polityka równości płci w Danii – dobre praktyki dla Polski (Maria Skóra)
pressmoicoNr 2/2011: Szwedzka polityka rodzinna – lekcje dla Polski (Katarzyna Skubiszewska)
pressmoicoNr 1/2011: Duńska polityka flexicurity – lekcje dla Polski (Sylwia Rosocha)

Redakcja: Włodzimierz Anioł (red. nacz.), Marcin Fronia, Kazimierz Musiał, Piotr W. Zawadzki
© Copyright i wydawca: Fundacja Naukowa NORDEN CENTRUM, Warszawa
Cytowanie i wykorzystywanie fragmentów tekstów tylko za podaniem źródła
ISSN 2299-0232