Komentarze w mediach

Podwójne obywatelstwo w Norwegii – Komentarz Norden Centrum (dr Monika Sokół-Rudowska)

Rządząca Norwegią partia Høyre na swoim zjeździe krajowym wyraziła poparcie dla koncepcji podwójnego obywatelstwa. Dla Polaków mieszkających w Norwegii sprawa podwójnego obywatelstwa ma niezwykle istotne znaczenie. Gdyby polscy migranci mieli możliwość zachowania polskiego obywatelstwa, przy jednoczesnym prawie do wnioskowania o obywatelstwo norweskie, wielu z nich zapewne zdecydowałoby się na ten krok. Zapraszamy do lektury najnowszego Komentarza Norden Centrum pt. Podwójne obywatelstwo – partia rządząca dostrzegła potrzebę zmiany (dr Monika Sokół-Rudowska). Pełny tekst – PDF

Read More