Komitet Doradczy

Prof. dr hab. Bernd Henningsen

Bernd HenningsenHonorowy profesor Wydziału Studiów Północnoeuropejskich na Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, którego był twórcą w 1992 r. i pierwszym dyrektorem. Studiował nauki polityczne, filologię nordycką, filozofię i psychologię na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, gdzie uzyskał też doktorat (Die Politik des Einzelnen. Zur Genese der skandinavischen Ziviltheologie) i habilitację (Der Wohlfahrtsstaat Schweden). Wykładał m.in. na skandynawskich uniwersytetach w Aarhus, Odense, Uppsali, Sztokholmie, Örebro i Kopenhadze. Kawaler norweskiego Orderu św. Olafa, szwedzkiego Orderu Gwiazdy Północnej, duńskiego Orderu Dannebrog.

Prof. Stein Kuhnle

Stein KuhnlePolitolog badający i wykładający porównawczą politykę społeczną i zagadnienia reform państwa dobrobytu. Profesor Uniwersytetu w Bergen, gdzie uzyskał doktorat i przez wiele lat był dyrektorem Wydziału Polityki Porównawczej, a także Hertie School of Governance w Berlinie. Jest również profesorem honorowym w Centrum Badań nad Państwem Dobrobytu na Uniwersytecie Południowej Danii w Odense oraz na Uniwersytecie Sun Yat-Sen w Kantonie. Jako visiting professor prowadził badania i seminaria na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, w London School of Economics, European University Institute we Florencji, na uniwersytetach w Mannheim (Niemcy) i Canberze (Australia).

Prof. dr Joakim Palme

prof. Joakim PalmeSocjolog i profesor nauk politycznych na Uniwersytecie w Uppsali oraz Uniwersytecie Południowej Danii. Były dyrektor Instytutu Badań nad Przyszłością w Sztokholmie. Obecnie współpracownik naukowy Szwedzkiego Instytutu Badań Społecznych (SOFI). Członek Rady Uppsala Centre for Labour Studies (UCLS) oraz Hanaholmen Cultural Centre w Helsinkach. W latach 1999–2001 przewodniczący tzw. Welfare Commission (Kommittén Välfärdsbokslut) przy szwedzkim rządzie. Wiceprzewodniczący Rady Olof Palme Memorial Fund. Autor licznych publikacji z zakresu polityki społecznej.

Prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz

prof. Antoni RajkiewiczEmerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie był jednym z założycieli i pierwszym dyrektorem Instytutu Polityki Społecznej (1977-1982). Ekonomista, demograf i specjalista w zakresie polityki społecznej. Autor kilkuset publikacji na temat polityki zatrudnienia, systemów zabezpieczenia społecznego w różnych krajach, edukacji, migracji międzynarodowych itp. Promotor ponad 40 rozpraw doktorskich oraz ponad 500 prac magisterskich. Długoletni redaktor naczelny miesięcznika „Polityka Społeczna”. Minister pracy, płac i spraw socjalnych (1981-1982). Doktor honoris causa Uniwersytetu w Helsinkach (1995).

Prof. Lars Rydén

prof. Lars RydénDyrektor emeritus Baltic University Programme (BUP). Od momentu zainicjowana programu w 1991 r. do września 2007 r. pełnił funkcję dyrektora programu. W latach 1986-1994 był członkiem sekretariatu sieci Talloires Universities, koordynującej współpracę Tuft University w USA, Tokay University w Japonii oraz Uppsala University w Szwecji. W ramach Baltic University Programme opublikował serie książek dotyczących nauki o środowisku, zrównoważonym i regionalnym rozwoju, biochemii i biotechnologii. Od 1974 r. jest profesorem biochemii na Uppsala University.

Prof. dr hab. Piotr Sałustowicz

Piotr SałustowiczEmerytowany profesor Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bielefeld (Niemcy). Prezes, a następnie honorowy prezes Europejskiej Sekcji Międzynarodowego Konsorcjum Rozwoju Społecznego (ICSD). Członek Doradczego Komitetu Redakcyjnego pisma “International Journal of Social Welfare”, wydawanego przez Uniwersytet Sztokholmski i Uniwersytet Kalifornijski (School of Social Welfare) w Berkeley. Redaktor naczelny serii “European Perspectives on Social Development: Social Policy and Social Work”, wydawanej w Berlinie od 2008 r. Założyciel i fundator wydawnictwa naukowego Societas Pars Mundi w Bielefeld.

Stefan Widomski

Były wiceprezes koncernu telekomunikacyjnego Nokia, gdzie rozpoczął pracę w 1972 r. Konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Espoo (Finlandia) od 1993 r. Wieloletni prezes zarządu Fińsko-Rosyjskiej Izby Handlowej, następnie jej honorowy członek. Wieloletni prezes okręgu Południowej Finlandii Towarzystwa Finlandia-Rosja, odznaczony Złotą Odznaką tej organizacji. Doradca do spraw Rosji w Fińskim Funduszu Innowacji SITRA (2006-2008). Tłumacz prezydenta Finlandii w latach 70. Odznaczony Orderem Kawalerskim Lwa Finlandii I klasy.