Smart Living (2015-2017)

Raport Smart Living 2014-2017

Zapraszamy do lektury raportu Ambasady Danii z projektu Smart Living – Smartliving 2014-2017. Raport prezentuje duńskie zrównoważone rozwiązania wdrożone zarówno przez instytucje publiczne, jak i sektor prywatny.

Spotkanie eksperckie w Ambasadzie Danii, 28.01.2015

28 stycznia w Ambasadzie Królestwa Danii miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie z partnerami projektu SMART LIVING, którego celem jest tworzenie platformy współpracy opartej na otwartym dialogu między światem nauki, polityki i biznesu.
Relacja ze spotkania: w kategorii „Wydarzenia”.
Informacja prasowa Ambasady Danii

Warsztaty w Kielcach, 30.10.2014

Ambasada Królestwa Danii we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, EC Network/ManagEnergy, Norden Centrum i partnerami projektu Smart Living organizuje interaktywne warsztaty, które odbędą się 30 października 2014 r. w Kielcach. Temat przewodni
warsztatów to: Od zrównoważonych lokalnych planów energetycznych do konkretnych projektów i oszczędności.

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do przedstawicieli samorządów z województwa świętokrzyskiego oraz instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie instrumentów podnoszących efektywność energetyczną w budynkach publicznych. Warsztaty będą prowadzone w języku polskim, z tłumaczeniem na język angielski, wstęp wolny, zgłoszenia do 24 października.

Szczegóły, w tym kontakt do organizatorów, w oficjalnym zaproszeniu Ambasady Danii: SmartLiving_Zaproszenie Ambasady_Warszaty_Kielce.pdf
Program warsztatów: SmartLiving_ProgramWarszatow_Kielce.pdf

O PROJEKCIE

Ambasada Królestwa Danii w Polsce rozpoczyna w 2014 roku trzyletni Projekt Współpracy pod hasłem “SMART LIVING” służący wymianie pomysłów i doświadczeń. Fundacja Naukowa NORDEN CENTRUM jest partnerem w realizacji projektu – bierzemy w nim udział, z chęcią włączając się w wymianę pomysłów i doświadczeń oraz w inicjatywy, które pomagają stać się miastom inteligentnymi i przyjaznymi dla swoich mieszkańców.

68 procent populacji Unii Europejskiej żyje na obszarach miejskich (ten odsetek cały czas rośnie) i zużywa 70 procent energii. Na coraz bardziej skomplikowane wyzwania miejskiego życia potrzebna jest reakcja pełna synergii i holistycznego podejścia. W tym właśnie kontekście zrównoważonego rozwoju miast rośnie zapotrzebowanie na nowe, skuteczne i przyjazne dla użytkowników technologie i usługi, w szczególności w obszarze energii, transportu oraz ICT. [http://ec.europa.eu/]

Dania gotowa jest podzielić się swoim doświadczeniem w tym zakresie. Rok 2014 stanowi wyjątkową okazję do zainicjowania programów inteligentnego partnerstwa pomiędzy duńskimi i polskimi miastami ze względu na fakt, iż Kopenhaga została mianowana przez Komisję Europejską “Zieloną Stolicą Europy 2014”.

W związku z powyższym Kopenhaga otwiera swoje drzwi dla innych europejskich miast i dzieli się swoim doświadczeniem w tworzeniu zdrowej przestrzeni miejskiej, która jest jednocześnie realnym i atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Chodzi o holistyczne podejście do rozwoju miejskiego – zaangażowanie wszystkich zainteresowanych i branie pod uwagę wszystkich czynników – mówi Casper Harboe, menedżer programu działań Kopenhagi na rok 2014 pod hasłem „Sharing Copenhagen”.

Ambasada Królestwa Danii chce pójść o krok dalej i dzięki projektowi „SMART LIVING” zaplanowanemu na kolejne 3 lata (maj 2014 – maj 2017) stworzyć płaszczyznę do dzielenia się doświadczeniami oraz nawiązywania partnerstw pomiędzy polskimi i duńskimi miastami oraz biznesem w kontekście rozwoju inteligentnych miast.

Jako mieszkańcy miast znaleźliśmy się dzisiaj w patowej sytuacji – uważa Casper Habroe – i musimy zrobić coś, by uczynić je znacznie bardziej zrównoważonymi. Musimy zwrócić się ku alternatywnym sposobom postępowania (…), alternatywnym sposobom wykorzystywania zasobów. Na poziomie Unii Europejskiej takie inicjatywy zebrane są pod hasłem „Inteligentne miasta i wspólnoty”.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

Zrównoważony rozwój oznacza nie tylko zagadnienia związane z energią i środowiskiem, ale również perspektywy dobrobytu gospodarczego i społecznego oraz zdrowie – to właśnie chcielibyśmy przekazać w ciągu 3 lat trwania naszego projektu „SMART LIVING”.
Do tego celu posłużą następujące inicjatywy:

 • Warsztaty w wybranych polskich miastach
 • Wykłady gościnne na uniwersytetach w wybranych polskich miastach
 • Wizyty studyjne / Polska – planujemy pojawić się z duńska delegacja w miastach nastawionych na zrównoważony rozwój, w fabrykach planujących inicjatywy podnoszące efektywność energetyczna czy wdrażające odnawialne źródła energii (np. w elektrociepłowniach), w budynkach użyteczności publicznej (np. szkole oczekującej na modernizację) lub przedsiębiorstwach dostarczających usługi publiczne (np. wodociągach)
 • Wyjazdy studyjne / Dania – przewidujemy organizacje wyjazdów studyjnych do Danii dla przedstawicieli lokalnych samorządów i przedsiębiorców zainteresowanych wymienionymi poniżej dziedzinami

&nbsp

OBSZARY ZAINTERESOWANIA:

Przewidujemy działania w ramach następujących siedmiu kluczowych obszarów:

 1. Zrównoważona architektura i planowanie miejskie
 2. Zrównoważona produkcja żywności
 3. Efektywność energetyczna budynków
 4. Smart grids – efektywne wytwarzanie i transmisja energii elektrycznej i cieplnej
 5. Gospodarka odpadami
 6. Gospodarka wodna
 7. Zdrowy styl życia (i.e. kwestie poziom hałasu w miastach)