Wydarzenia 2015

Szczęście po duńsku
Debata i wystawa w Gdańsku i w Poznaniu

2 i 3 grudnia 2015.

Dania przoduje w rankingach najszczęśliwszych krajów na świecie. Skąd ten fenomen?
Co ma wpływ na poczucie szczęścia w społeczeństwie?
Czy można przenieść duńskie doświadczenia na polski grunt?

logotypy organizatorów - Gdańsk logotypy organizatorów - Poznań

Gdańsk
Uniwersytet Gdański, 2.12.2015

Ambasada Królestwa Danii, Uniwersytet Gdański – Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej oraz ośrodek analityczno-doradczy Norden Centrum zorganizowały debatę-seminarium oraz wystawę „SZCZĘŚCIE PO DUŃSKU”. Gościliśmy dyrektora duńskiego instytutu badawczego The Happiness Research Institute, Meika Wikinga, który zaprezentował wyniki badań nt. przyczyn wysokiego poziomu poczucia szczęścia Duńczyków.

Program
11:30 Powitanie i wprowadzenie
Prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wydziału Filologicznego
Ambasador Steen Hommel, Ambasada Królestwa Danii
11:40 Prezentacja wyników raportu pt. „SZCZĘŚLIWI DUŃCZYCY. Badanie przyczyn wysokiego poziomu poczucia szczęścia w Danii”
Dyrektor Meik Wiking, The Happiness Research Institute, Dania
12:10 Komentarz ekspertów
Dr Maja Chacińska, Uniwersytet Gdański
Prof. UG, dr hab. Kazimierz Musiał, Norden Centrum
Otwarta dyskusja. Pytania i odpowiedzi
12:45 Podsumowanie dyskusji
13:00 Zakończenie

Poznań
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 3.12.2015

Ambasada Królestwa Danii, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ośrodek analityczno-doradczy Norden Centrum zorganizowały debatę-seminarium oraz wystawę „SZCZĘŚCIE PO DUŃSKU”. Gościliśmy dyrektora duńskiego instytutu badawczego The Happiness Research Institute, Meika Wikinga, który zaprezentował wyniki badań nt. przyczyn wysokiego poziomu poczucia szczęścia Duńczyków.

Program
11:30 Powitanie i wprowadzenie
Przedstawiciel Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ambasador Steen Hommel, Ambasada Królestwa Danii

11:40 Prezentacja wyników raportu pt. „SZCZĘŚLIWI DUŃCZYCY. Badanie przyczyn wysokiego poziomu poczucia szczęścia w Danii”
Dyrektor Meik Wiking, The Happiness Research Institute, Dania

12:10 Komentarz ekspertów
Prof. UAM dr hab. Wojciech Nowiak, Norden Centrum
Dr Anna Sakson-Boulet, UAM
Otwarta dyskusja. Pytania i odpowiedzi

12:45 Podsumowanie dyskusji
13:00 Zakończenie
Moderator: Prof. UAM dr hab. Wojciech Nowiak, członek Rady Naukowej Norden Centrumlogo debaty
Korporacje a warszawiacy i warszawianki.
Czy wielkie firmy uwzględniają potrzeby lokalnych społeczności?
14.05.2015, g. 14.00-17.00, Warsztat Warszawski – pl. Konstytucji 4

O tym, jakie są najważniejsze problemy i bariery dotyczące społecznej i środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw rozmawialiśmy podczas debaty Wpływ biznesu na funkcjonowanie społeczności lokalnej Warszawy. Dotyczyła ona problematyki odpowiedzialności firm za wpływy społeczne, środowiskowe oraz architektoniczne w obrębie infrastruktury miasta, a także promocji dialogu społecznego firm z mieszkańcami Warszawy. Dyskutanci zaczęli wspólnie wypracowywać model, dzięki któremu mieszkańcy miasta zaczną być postrzegani przez korporacje jako interesariusze ich działań.

01W dyskusji wzięli udział m.in. dyrektor Fundacji CentrumCSR.PL Grzegorz Piskalski, Przewodniczący Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej Lech Kaczoń, przedstawiciel Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy Wojciech Kacperski, Zofia Gońda z Miasto Jest Nasze, Joanna Erbel, miejska aktywistka, członkini rady warszawskiego koła Partii Zieloni, związana z Kongresem Ruchów Miejskich oraz Marcin Fronia, dyrektor wykonawczy Fundacji Naukowej Norden Centrum. Rozmowę poprowadził Krzysztof Cibor, dziennikarz portalu ekonomiaspoleczna.pl.
Norden Centrum było partnerem wydarzenia.

Fanpage wydarzenia
Szczegółowy opis debaty

Relacja z debaty na stronie internetowej organizatora

WordPress Image Gallery Plugin

logo Forum EkonomicznegoEuropejski Kongres Samorządów – 4-5.05.2015, Kraków

Europejski Kongres Samorządów stanowił platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Wydarzenie to w swojej formie nawiązuje do Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Program obejmował ponad 60 wydarzeń, na który składały się 3 ścieżki tematyczne: gospodarka, środowisko, społeczeństwo, podzielone na bloki programowe dotyczące m.in. finansów publicznych, rozwoju regionalnego, zarządzania w administracji państwowej, marketingu politycznego, odpadów komunalnych, recyklingu, ochrony zdrowia, edukacji, polityki społecznej, turystyki. Program tworzyły raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczysta gala. Kongres stanowił szansę dla przedstawicieli polskich i środkowoeuropejskich samorządów do rozmowy o tym, jak zwiększyć efektywność wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Była to jednocześnie okazja nawiązania partnerskich kontaktów.
W Kongresie wzięło udział blisko 1000 osób: liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, Kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Organizatorem wydarzenia był Instytut Studiów Wschodnich, a jego partnerem – gospodarzem zostało miasto Kraków. Norden Centrum był partnerem instytucjonalnym Kongresu.

Podczas Europejskiego Kongresu Samorządów zostały zaprezentowane m.in. duńskie rozwiązania dla samorządów w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zwracanie uwagi na większą efektywność energetyczną i zdrowsze życie, wypracowywane w ramach projektu SMART LIVING. Projekt jest realizowany we współpracy z Ambasadą Danii oraz duńskimi i polskimi partnerami. Norden Centrum jest jego polskim partnerem strategicznym.

Więcej o założeniach i działaniach w projekcie SMART LIVING.

01Marcin Fronia, Dyrektor Wykonawczy Norden Centrum poprowadził panel „OZE – zielona energia w regionie”. Wzięli w nim udział eksperci z kilku krajów:

Joakim Larsson, Przewodniczący Rady Regionu, Zachodni Region Götaland, Szwecja
Robert Biedroń, Prezydent, Urząd Miasta Słupska, Polska
Wolfram Sparber, Dyrektor Instytutu Energii Odnawialnej, EURAC Research, Włochy
Robert Jędrzejczyk, Radca Prawny, Partner, Robert Jędrzejczyk i Wspólnicy Sp. k., Polska
Barbara Koszułap, Członek Zarządu, Eneris Ochrona Środowiska S.A., Polska
Kerstin Haarmann, Doradca ds. Projektów Akceptacji Społecznej, WestfalenWIND GmbH, Niemcy

O pierwszym Europejskim Kongresie Samorządów Krakowie oraz projekcie Smart Living i zaangażowaniu Norden Centrum w transfer dobrych praktyk z krajów Europy Północnej do Polski Marcin Fronia opowiadał również w Polskim Radiu 24. Podcast z audycji do odsłuchania tutaj.

 • Prezentacje partnerów projektu SMART LIVING podczas Kongresu oraz galeria zdjęć

  Partnerzy projektu SMART LIVING zaprezentowali podczas Kongresu swoje doświadczenia w bloku o efektywności energetycznej:

  Miasto Kopenhaga “Zero emisji do 2025 roku. Jak Kopenhaga została eko–metropolią?” (prezentacja do pobrania tutaj)

  Firma Danfoss “Abonament korzyści dla miast i gmin – jak zoptymalizować zużycie energii? Od diagnozy przez budowę planu optymalizacji energii oraz prezentację pakietu rozwiązań dla gmin i miast” (prezentacja do pobrania tutaj)

  WordPress Image Gallery PluginRealizing the Bioeconomy in the Baltic Sea Region – 4-5.03.2015

logo www.norden.orgNa terenie kampusu SGGW w Warszawie odbyła się trzecia edycja warsztatów pt. „Realizing the Bioeconomy in the Baltic Sea Region”, organizowanych przez Nordycką Radę Ministrów. Norden Centrum reprezentował na nich Marcin Fronia, dyrektor wykonawczy i ekspert ds. badań nad zrównoważonym rozwojem.

Warsztaty były trzecimi z serii spotkań zaplanowanych na lata 2014-15 z inicjatywy Nordyckiej Rady Ministrów w celu przyspieszenia realizacji bioekonomii w basenie Morza Bałtyckiego. Celami inicjatywy są:

 • Zaangażowanie zainteresowanych stron w całym regionie Morza Bałtyckiego, pomiędzy sektorami, zarówno prywatnym jak i publicznym, w dialog poświęcony wyzwaniom i możliwościom wynikającym z bioekonomii.
 • Przełamanie powszechnej mentalności silosów, która prowadzi obecnie do fragmentacji działań związanych z bioekonomią w regionie Morza Bałtyckiego. Prezentowanie i rozwój kolejnych praktyk związanych z bioekonomią, w której łączą się w „pozytywnym miksie” różne dziedziny nauki, technologie przemysłowe, wiedza oraz decydenci polityczni, odegra istotną rolę, wykazując znaczenie i wartość współpracy międzysektorowej.
 • Ułatwienie identyfikacji oraz inkubowanie szeregu działań kooperacyjnych (10 kroków), które są szczególnie ważne w uświadomieniu konieczności przejścia w kierunku bioekonomii w regionie Morza Bałtyckiego.

Pierwsze warsztaty odbyły się w Tallinie 26-27 marca 2014 we współpracy z estońskim Ministerstwem Rolnictwa. Podczas warsztatów stwierdzono, że w celu realizacji bioekonomii kluczowym jest: a) położenie nacisku na przełożenie dialogu i polityki na konkretne i silne działania; b) wykorzystanie istniejących struktur sieci i partnerstw w celu wsparcia praktyków projektu w nawigacji pomiędzy mechanizmami finansowymi służącymi współpracy w regionie Morza Bałtyckiego; c) większe zaangażowanie sektora prywatnego za pośrednictwem platform współpracy, które są atrakcyjne dla przedsiębiorstw, takich jak wystawy produktów bioekonomii, match-making i innych działań bliskich biznesowi.

Drugie warsztaty odbyły się w Berlinie 18-19 września 2014 we współpracy z nordyckimi ambasadami w Berlinie. Potwierdzając konkluzje z Tallina, warsztaty podążył w kierunku zagadnień związanych ze sprostaniem wyzwaniom i możliwościom oraz dyskusji na temat najlepszych i przyszłych praktyk, w tym konkretnych propozycji w tym zakresie. Ponadto, w Berlinie – dzięki prefinansowaniu przez Nordycką Radę Ministrów – podjęto kolejne kroki (działania współpracy) w celu realizacji bioekonomii w regionie Morza Bałtyckiego. Wreszcie, co nie mniej ważne, warsztat w Berlinie dostarczył istotnych informacji od wiodących podmiotów z terenu Niemiec na temat stanu prac w zakresie realizacji bioekonomii.

Trzecie warsztaty w Warszawie w dniach 4-5 marca 2015 posłużyły: 1) dostarczeniu informacji na temat polskich perspektyw, działań i doświadczeń w zakresie realizacji bioekonomii w celu zwiększenia zaangażowania polskich partnerów w dalsze działania i współpracę; 2) podjęciu działań na rzecz aktualnych wysiłków na rzecz współpracy w zakresie rozwoju bioekonomii w regionie Morza Bałtyckiego; 3) określeniu 3-letnich ram do dalszej współpracy w celu realizacji bioekonomii w regionie Morza Bałtyckiego.logo Ambasady Danii logo SmartLiving logoNC

Projekt Smart Living – spotkanie w Ambasadzie Danii – 28.01.2015

0128 stycznia w Ambasadzie Królestwa Danii miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie z partnerami projektu SMART LIVING, którego celem jest tworzenie platformy współpracy opartej na otwartym dialogu między światem nauki, polityki i biznesu.
Inicjowane w projekcie działania mają na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w kilku obszarach tematycznych służących idei „smart living”: efektywność energetyczna, inteligentna energia, energetyka odnawialna, gospodarka odpadami, zdrowy styl życia.

02Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz z miast zaangażowanych w projekt oraz miast zainteresowanych włączeniem się do projektu, przedstawiciele instytucji rządowych, organizacji pozarządowych, firm, klastrów innowacyjnych w sektorze zdrowia i energii oraz przedstawiciele świata nauki.

W 2014 roku następujące miasta włączyły się do projektu: Lublin, Kielce, Szczecin, Kraków oraz Warszawa.

03Spotkanie stanowiło okazję do podsumowania dotychczasowych przedsięwzięć, a także do przedstawienia planów związanych z przebiegiem działań w projekcie SMART LIVING, szczególnie w sektorze zdrowia, energii i środowiska. Kolejnym punktem spotkania był temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 i możliwości współpracy polsko-duńskiej w poszczególnych regionach. W sesji, którą otworzył Jego Ekscelencja Ambasador, Steen Hommel i poprowadził Dyrektor wykonawczy Norden Centrum Marcin Fronia, zabrali głos przedstawiciele polskich i duńskich miast, prezentując swoje rozwiązania dotyczące efektywności energetycznej oraz planów zielonej modernizacji energetycznej w zakresie zarządzania miastem.

Warsztaty Smart Living, styczeń 2015. Informacja prasowa Ambasady Danii